Kjøring med tilhenger

 

Med førerkort klasse B kan du kjøre med tilhenger. Det er to ting når det gjelder størrelse å forholde seg til:

Har bilen en tillatt totalvekt på 3500 kg, kan du trekke tilhenger som har en tillatt totalvekt på maks 750 kg. Samlet totalvekt blir da 4250 kg. (3500 + 750).

Du kan trekke tilhenger med større tillatt totalvekt enn 750 kg. Her gjelder det at bilens tillatte totalvekt og tilhengerens tillatte totalvekt ikke skal overskride 3500 kg. Altså: 3500 minus bilens tillatte totalvekt blir tilhengerens maks tillate totalvekt. Etter vår skolebil kan du da trekke tilhenger med maks tillatt totalvekt: 3500 – (bilens tillatte totalvekt) 1927 = 1573.

Så må vi også tenke på bilens begrensninger på både tilhengervekt og vogntogvekt. Tillat hengervekt med brems er 1500 kg, uten brems 680 kg. Du kan derfor ikke utnytte en tilhenger med tillatt totalvekt over 1500 kg maksimalt.

Total vogntogvekt er 3427 kg. Dette må heller ikke overskrides.

Når du kjører med tilhenger må du huske på at tilhenger uten brems som har aktuell totalvekt over 300 kg har en maks tillatt hastighet på 60 km/t. Høyeste tillate fart for vogntog er 80 km/t. En tilhenger er som hovedregel ikke konstruert for høyere fart! Du må også sikre lasten forsvarlig, ta hensyn til endrede kjøreegenskaper, ha tilstrekkelig utsyn bakover ved hjelp av speil, og sjekke at tilhengeren er i forskriftsmessig og forsvarlig stand. Det er egne krav til utstikkende last etc.

På vegvesen.no finner du kalkulator der du kan skrive inn reg.nr til bilen og tilhengeren for å finne ut om du lovlig kan trekke den. Der finner du også mere informasjon om å kjøre med tilhenger.