Førerkort klasse B

For å kunne ta førerkort klasse B må du gjennomføre trafikkopplæring. Enkelte emner er obligatorisk og må tas gjennom godkjent trafikkskole.

Mye kan du lære på egenhånd.

Vi kan ikke ta deg med på obligatorisk opplæring dersom du ikke innehar nødvendige ferdigheter.

For å få et mest mulig effektivt opplæringsløp og for at du skal bli en best mulig sjåfør anbefaler vi at du starter tidlig med trafikkopplæringen.

Ta gjerne trafikalt grunnkurs når du er 15 år, gjennomfør trafikkopplæring og obligatorisk opplæring året du er 16.

Da har du et helt år du kan mengdetrene hjemme før du skal ut å kjøre på egenhånd.

Vi vet at dette ideelle opplæringsløpet ikke lar seg gjennomføre for alle.

Vi tilpasser opplæringen individuelt for alle elevene våre.

Opplæringen består av 4 trinn:

Trinn 1

Trafikalt grunnkurs (med mørkekjøringsdemonstrasjon)

Trinn 2

Består av å lære tekniske ferdigheter, slik som igangsetting/stans, svinge til høyre og venstre i kryss, riktig observasjonsteknikk, bruk av tegn etc. I løpet av trinnet skal du være i stand til å flytte fokus fra selve bilen og utover i trafikken. Trinnet avsluttes med en trinnvurderingstime, der du og læreren din sammen kommer fram til om målene for trinnet er nådd.

Trinn 3

Trafikal opplæring. Her skal du blant annet øve på å kjøre i områder med trafikk, overholde vikeplikt, kjøre i lyskryss, rundkjøringer, enveiskjørte gater, samhandling med andre trafikanter, landeveiskjøring med mer. Du skal mot slutten av dette trinnet være på et nivå tilnærmet det som forventes av deg på en førerprøve. Sikkerhetskurs på bane blir gjennomført i slutten av trinn 3.  Trinnet avsluttes med en trinnvurdering som på trinn 2, der du sammen med læreren kommer fram til om målene for trinnet er nådd.

Trinn 4

Sikkerhetskurs på vei og tilstrekkelig øving. Sikkerhetskurs på vei består av både teori og kjøring, og fokuset på kurset er risiko, risikovurdering med mer. Tilstrekkelig øving kommer enten mellom delene i sikkerhetskurs vei eller etter sikkerhetskurs vei.

Du skal nå være klar for førerprøve og å øve videre på egenhånd!

Obligatorisk opplæring

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs, mørkekjøringsdemonstrasjon 1.500/1.700
Trinn 2: Trinnvurdering trinn 2. 650
Trinn 3: Sikkerhetskurs på bane, trinnvurdering trinn 3. 5.190/5.840

(inkl. baneleie)

Trinn 4: Sikkerhetskurs på vei 8.450
Leie av bil til førerprøve 2.300
Gebyr teoriprøve Statens Vegvesen 660
Gebyr førerprøve Statens Vegvesen 1.140
Gebyr bilde til førerkort Statens Vegvesen 80
Gebyr utstedelse av førerkort Statens Vegvesen 310
 Teorihjelp, 3 timer hver 14. dag 500