Sjekke at alle lys virker som de skal. Sjekke lykteglass for sprekker/slitasje.

Hvorfor: for at vi skal se og bli sett lettest mulig. Unngå å få dårlig sikt, unngå og ikke bli sett. Varsellampe i instrumentpanel ved defekt pære.