Vet du hvilke konsekvenser det kan få hvis du ikke fjerner snø, is og dugg fra ruten og du blir stoppet?

Forskrift om bruk av kjøretøy § 1-3 sier at «Føreren skal sørge for å ha tilstrekkelig utsyn til alle sider, derunder påse at snø, is, dugg eller merke eller annen gjenstand ikke hindrer sikten eller virker forstyrrende».

Du må også huske å fjerne dugg på innsiden av ruten. Det generelle kravet her er at du skal ha god sikt igjennom alle vinduer. Det vil si at rutene dine skal være fri for snø og is, men også dugg på innsiden. Det hjelper lite hvis du skraper is av ruten, men ikke har utsikt på grunn av dugg.

Mange tar ofte sjansen på at de ikke blir stoppet. Blir du imidlertid stoppet, kan du få bot og i noen tilfeller kan førerkortet beslaglegges på stedet. Det vil si at en kort tur for eks. på butikken kan koste deg lappen.

Les mer om hvordan unngå dugg her: https://bit.ly/3pkjBMn